Regulamin sanatorium

 1. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się opłatę klimatyczną i częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym z NFZ oraz od kuracjuszy przebywających na pobycie pełnopłatnym. Kuracjusze zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 48 godzin od przyjazdu.
 2. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejscu wypoczynku. Zabiegi niewykorzystane z winy kuracjusza przepadają.
 3. Odstąpienie zleceń na zabiegi innym osobom niewskazanym na zleceniu jest zabronione.
 4. W przypadku pogorszeniu stanu zdrowia kuracjusza lub nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić dyżurującą pielęgniarkę.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 6. Osoby odwiedzające naszych Gości powinny opuścić pokoje przed 22.00.
 7. Po opuszczeniu pokoju należy sprawdzić, czy pokój jest zamknięty.
 8. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym pracownika pięter lub recepcji
 9. Nie należy samowolnie zmieniać pokoi bez powiadomienia o tym pracownika recepcji.
 10. W pokoju nie wolno używać grzałek elektrycznych, grzejników i żelazek – ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 11. Doba hotelowa trwa od 14.00 do 10.00 dnia następnego, lub w czasie indywidualnie uzgodnionym w Państwa rezerwacji.
 12. Zabrania się przewożenia i przetrzymywania zwierząt na terenie sanatorium.
 13. Na terenie całego obiektu (prócz wyznaczonych miejsc) obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Za nieprzestrzeganie zakazu sanatorium obciąży Gości karą w wysokości 800 PLN.
 14. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który pozostawiono na parkingu publicznym przed obiektem lub na terenie obiektu.
 15. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia bądź zaistniałe z Jego winy braki w wyposażeniu pokoju.
 16. Sanatorium Wistom nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. biżuteria, sprzęt elektroniczny, bagażu) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza -nie złożone do depozytu. Informacje o depozycie udzielają pracownicy Recepcji.
 17. Sanatorium Wistom zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej i niedoboru, wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.
Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dot. naszej oferty:
Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania, w odpowiedzi prześlemy ofertę pobytu: