Kinezyterapia

Gimnastyka w basenie rehabilitacyjnym – zabieg z zakresu kinezyterapii ogólnousprawniającej polegający na prowadzeniu grupowych ćwiczeń w wodzie o temp. 30 – 32°C. Dzięki właściwościom takim jak: siła wyporu, ciśnienie hydrostatyczne i hydrodynamiczne, lepkość, spójność i temperatura wody – środowisko wodne stwarza optymalne warunki do prowadzenia ćwiczeń. Podczas zajęć w basenie uzyskuje się znaczną poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej związaną z rozluźnieniem mięśni na skutek działania czynnika odciążającego i pozornej utraty masy ciała. Zmniejszenie odczuć bólowych podczas wykonywania ćwiczeń jest wynikiem działania czynnika termicznego powodującego obniżenie napięcia mięśni oraz obniżenie pobudliwości układu nerwowego. Ciśnienie hydrostatyczne wody ma wpływ na układ oddechowy przez zwiększenie ucisku na klatkę piersiową i jamę brzuszną, utrudniając wdech, a wspomagając wydech. Ćwiczenia w wodzie są często etapem przygotowującym pacjenta do dalszej terapii w środowisku suchym.

Ćwiczenia wykonywane w odciążeniu oraz z oporem, ćwiczenia bierne, izometryczne, czynne z oporem. Dobór ćwiczeń dostosowany jest do jednostki chorobowej oraz aktualnej wydolności fizycznej pacjenta.

Ćwiczenia mające na celu poprawę wydolności i sprawności fizycznej, zwiększenie wydolności układu oddechowego oraz poprawę koordynacji ruchowej. Aktywność w grupie wpływa na większe zaangażowanie oraz mobilizuje do poprawnego wykonania ćwiczeń.

Zabieg z zakresu kinezyterapii polegający na stosowaniu ćwiczeń, które mają na celu odbudowę siły mięśniowej, przywrócenie prawidłowych zakresów ruchu oraz poprawę koordynacji i równowagi. Program rehabilitacji dostosowuje się indywidualnie do stanu klinicznego pacjenta poprzez odpowiedni dobór rodzaju i tempa ćwiczeń.

Taping, czyli plastrowanie cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na przynoszące bardzo dobre efekty terapeutyczne. Bardzo często widzimy oklejonych przez kolorowe taśmy sportowców w telewizji w różnych dyscyplinach. Nie jest to jednak metoda przypisana wyłącznie sportowcom. Ma ona szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny. Plastrowanie wykorzystuje się w ortopedii, neurologii, ortopedii sportowej, fizjoterapii, pediatrii, ginekologii i onkologii.

Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dot. naszej oferty:
Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania, w odpowiedzi prześlemy ofertę pobytu: