Kinezyterapia

Gimnastyka w basenie rehabilitacyjnym – zabieg z zakresu kinezyterapii ogólnousprawniającej polegający na prowadzeniu grupowych ćwiczeń w wodzie o temp. 30 – 32°C. Dzięki właściwościom takim jak: siła wyporu, ciśnienie hydrostatyczne i hydrodynamiczne, lepkość, spójność i temperatura wody – środowisko wodne stwarza optymalne warunki do prowadzenia ćwiczeń. Podczas zajęć w basenie uzyskuje się znaczną poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej związaną z rozluźnieniem mięśni na skutek działania czynnika odciążającego i pozornej utraty masy ciała. Zmniejszenie odczuć bólowych podczas wykonywania ćwiczeń jest wynikiem działania czynnika termicznego powodującego obniżenie napięcia mięśni oraz obniżenie pobudliwości układu nerwowego. Ciśnienie hydrostatyczne wody ma wpływ na układ oddechowy przez zwiększenie ucisku na klatkę piersiową i jamę brzuszną, utrudniając wdech, a wspomagając wydech. Ćwiczenia w wodzie są często etapem przygotowującym pacjenta do dalszej terapii w środowisku suchym.

Ćwiczenia wykonywane w odciążeniu oraz z oporem, ćwiczenia bierne, izometryczne, czynne z oporem. Dobór ćwiczeń dostosowany jest do jednostki chorobowej oraz aktualnej wydolności fizycznej pacjenta.

Ćwiczenia mające na celu poprawę wydolności i sprawności fizycznej, zwiększenie wydolności układu oddechowego oraz poprawę koordynacji ruchowej. Aktywność w grupie wpływa na większe zaangażowanie oraz mobilizuje do poprawnego wykonania ćwiczeń.

Zabieg z zakresu kinezyterapii polegający na stosowaniu ćwiczeń, które mają na celu odbudowę siły mięśniowej, przywrócenie prawidłowych zakresów ruchu oraz poprawę koordynacji i równowagi. Program rehabilitacji dostosowuje się indywidualnie do stanu klinicznego pacjenta poprzez odpowiedni dobór rodzaju i tempa ćwiczeń.

Taping, czyli plastrowanie cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na przynoszące bardzo dobre efekty terapeutyczne. Bardzo często widzimy oklejonych przez kolorowe taśmy sportowców w telewizji w różnych dyscyplinach. Nie jest to jednak metoda przypisana wyłącznie sportowcom. Ma ona szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny. Plastrowanie wykorzystuje się w ortopedii, neurologii, ortopedii sportowej, fizjoterapii, pediatrii, ginekologii i onkologii.

To rodzaj intensywnych ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej. Polega na imitowaniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych czynnościach, ale w szybszym tempie i z wieloma powtórzeniami. 

Trening funkcjonalny, w odróżnieniu od tradycyjnych ćwiczeń, skupia się na naśladowaniu ruchów wykonywanych przez nas w życiu codziennym jak wstawanie z łóżka, sięgania po coś, np. wyciągania ręki po mikser stojący na najwyższej półce w kuchni, podnoszenia i unoszenia przedmiotów, wskakiwania na schody – czyli najczęściej wykonywanych przez nas ruchów w ciągu dnia w efekcie czego poruszamy się pewniej i wydajniej. Dzięki temu poszczególne grupy mięśniowe współdziałają ze sobą, a my zwiększamy przy okazji naszą koordynację i gibkość. 

Trening  tylko pozornie wydaje się łatwy. Tak naprawdę, aby wysiłek odniósł pożądany efekt, trzeba narzucić sobie odpowiednie tempo oraz jakość wykonywanych ruchów. Podczas treningu funkcjonalnego ważne jest dbanie o różnorodność ruchów. Pomagają w tym dodatkowe przyrządy  między innymi: sztangielki, piłki lekarskie, taśmy, gumy, worki, stepy, płotki, drabinki koordynacyjne i inne. 

Ciekawym sprzętem często wykorzystywanym podczas treningu funkcjonalnego jest tzw. BOSU, czyli połączenie piłki i stepa. Jest to rodzaj pneumatycznej kopuły z płaską, sztywną podstawą, na której trenujący ćwiczy jak na stepie, jednak zachowanie równowagi jest w przypadku BOSU dużo trudniejsze. Przyrząd służy przede wszystkim do ćwiczenia koordynacji, a konieczność stałego balansowania wzmacnia mięśnie głębokie. Oprócz tego szybkie tempo ćwiczeń zwiększa ogólną wydolność organizmu i poprawia krążenie krwi. 

Bardzo ważną zaletą tej formy ćwiczeń jest również wzmacnianie często zaniedbywanych przez nas mięśni głębokich, które  odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy i zapobiegają występowaniu bólów kręgosłupa. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób prowadzących na co dzień siedzący tryb życia. Ich gorset mięśniowy jest często słaby, przez co często dotykają ich bóle, szczególnie dolnej części kręgosłupa. Po zapoznaniu się z treningiem pod okiem terapeuty, można go z powodzeniem wykonywać samodzielnie w domu.

Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dot. naszej oferty:
Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania, w odpowiedzi prześlemy ofertę pobytu: