Regulamin epidemiczny

REGULAMIN PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „WISTOM”.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Sanatorium Uzdrowiskowym „Wistom”. Gość w rozumienia Regulaminu to pacjent NFZ, pacjent Płatny, gość hotelowy.

 1. Do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19
  – nie mogą zgłaszać się na turnus osoby objęte kwarantanną lub izolacją oraz osoby, które przebywały z osobą odbywającą kwarantannę, izolacje w warunkach domowych
  – zaleca się aby w dniu meldunku do Sanatorium każdy pacjent NFZ posiadał aktualny, ujemny wynik badania testu SARS-Cov-2 nie starszy niż przed 4 dni.
 2. Wchodząc każdorazowo do budynku prosimy dokonać dezynfekcji rąk, zasłonić usta i noc maseczką.
 3. Zabezpieczenie w maseczki jest po stronie Gościa (można kupić w recepcji)
 4. Przed rozpoczęciem procesu meldunkowego w recepcji pielęgniarka wykona pomiar temperatury ciała, Gość wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji. W przypadku podwyższonej temperatury 38 stopni C Gość nie może być zameldowany
 5. Przy recepcji może przebywać tylko jedna osoba, wyjątkiem jest opiekun Pacjenta. Czas obsługi Gościa ograniczony do niezbędnego minimum
 6. W holu wejściowym oraz na terenie Uzdrowiska Gość jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego
 7. W Uzdrowisku obowiązuje zakaz przebywania osób nie zameldowanych
 8. Preferowana płatność w Recepcji kartą płatniczą
 9. W korytarzu przed Dyżurką Pielęgniarską, przed Gabinetami Lekarskimi mogą przebywać 2 osoby, z zachowaniem dystansu społecznego
 10. W Gabinecie Pielęgniarskim, Lekarskim może przebywać tylko 1 osoba, prosimy do gabinetów nie wnosić zbędnych przedmiotów (np. walizek)
 11. Pacjenci wchodząc do gabinetów Pielęgniarskich, Lekarskich mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczki) oraz dezynfekcji rąk.
 12. W Bazie Zabiegowej proszę przestrzegać godzin zabiegów, zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos (maseczki), zdezynfekować ręce. Przed pierwszym zabiegiem każdego dnia pobytu pracownik Bazy Zabiegowej dokona pomiaru temperatury ciała Gościa, oraz wpisze temperaturę do karty zabiegowej.
 13. Korzystając z windy prosimy zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos (maseczki), założyć rękawiczki jednorazowe.
 14. Sprzątanie pokoi Gości dezynfekcja mebli, klamek, armatury odbędzie się podczas nieobecności Gościa w pokoju, po uprzednim uzgodnieniu z Gościem Uzdrowiska
 15. W razie wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, kaszel, duszności) prosimy powiadomić pielęgniarkę telefonicznie tel wewnętrzny 102, komórkowy 669 920 004 oraz pozostać w pokoju
 16. W przypadku podejrzenia zakażenia CoV-19 obowiązują obecnie stosowane ogólnokrajowe przepisy.
Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dot. naszej oferty:
Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania, w odpowiedzi prześlemy ofertę pobytu: