Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotacja na kapitał obrotowy dla „Sanatorium Uzdrowiskowe Wistom Danuta Jaciuk” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:
Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące.

Wartość projektu:
202.235,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
100%

Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dot. naszej oferty:
Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania, w odpowiedzi prześlemy ofertę pobytu: