Polityka prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy WISTOM KOŁOBRZEG, dostępny pod adresem https://www.wistom-kolobrzeg.pl (zwany dalej jako: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Sanatorium Uzdrowiskowe Wistom Danuta Jaciuk w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 10, widniejące w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 6690017150 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,,
  2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
  4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych 
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. 
 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików cookies.
 10. Przy pierwszej wizycie na stronie Sanatorium Wistom w Kołobrzegu użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies.
 11. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia niektórych usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. W zakresie obsługi i zapisu plików cookies użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  1. pliki analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają i konwertują na niej użytkownicy,
  2. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam, właściwego kierowania i analizowania wydajności kanałów marketingowych i kanałów sprzedaży,
  3. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu.
 15. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać stronę internetową.
 16. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej, w celu ich poprawy
 17. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres rezerwacje@wistom.kolobrzeg.pl
 19. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dot. naszej oferty:
Zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania, w odpowiedzi prześlemy ofertę pobytu: